Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe a păstrat timp de sute de ani o puternică tradiţie meşteşugărească. Atât marangozeria, cât şi împletiturile din papură, dar şi recoltarea şi prelucrarea artizanală a stufului, au reprezentat parte din viaţa de zi cu zi a localnicilor. Tradiţiile meşteşugăreşti au fost completate armonios de tradiţii pescăreşti: bucătărie tradiţională bazată pe produse din sturion, sărbători locale legate de perioadele propice pescuitului şi de specificul acestei ocupaţii.

 

Din păcate, gradul de izolare al localităţii şi interzicerea totală a pescuitului sturionilor au fost potrivnice dezvoltării acesteia. Turismul pare a fi, în acest moment, singura sursă de venit a localităţii, deși deocamdată nu poate fi practicat în afara sezonului de vară, pentru că nu există, în acest moment, evenimente desfăşurate în extrasezon, care să prelungească perioada turistică. Un alt dezavantaj al localităţii Sfântu Gheorghe este numărul mic de obiective turistice care să poată fi incluse în oferta turistică, patrimoniul natural al zonei fiind singura componenta şi totodată “piesa de rezistenţă” a ofertei turistice.

 

O posibilă soluţie este reabilitarea şi valorificarea turistică a numeroaselor case abandonate, majoritatea cu o extraordinară arhitectură tradiţională. Odată reabilitate, acestea pot fi transformate fie în muzee etnografice locale, fie în centre de instruire a turiștilor despre tehnicile preparării peştelui, cu posibilitatea degustării preparatelor, fie în mici magazine de manufacturi locale, cum ar fi împletiturile din papură. Un traseu turistic parcurs la pas sau în caruţa cu cai poate trece pe la fiecare dintre acestea, făcând zona mai atractivă şi contribuind la creşterea nivelului de trai al locuitorilor.

 

Pentru promovarea bucătăriei din sturion, o activitate tradiţională de bază din zona Sfântu Gheorghe, se pot construi bazine pentru capturarea nedistructivă a sturionilor. De asemenea, se poate continua proiectul numit „Drumul Caviarului”, iniţiat de Institutul Naţional Delta Dunării (INDD) în colaborare cu un institut de cercetare norvegian, cu scopul de a construi un traseu turistic de aventură şi cunoaştere, şi de a instrui cu privire la pescuitul responsabil. Este un proiect cu un real potențial de a atrage turişti de pe plan internaţional

 

Activitățile pe care turiștii pot să le desfășoare în Sfântu Gheorghe în prezent sunt: plimbările la mare, unde plaja este de o frumusețe fără seamăn, plimbările cu barca pe lacuri și pe canalele liniștite și misterioase în ambarcațiuni specifice zonei: caiucul, lotca, mahuna sau șalupa, cure heliomarine, plimbări cu bicicleta pe digurile din jur (35 km de drum pietruit până la Sulina), bird watching, vizitarea Insulei Sacalin, unde este în proces de formare o mică deltă.

 

 

Atracții principale:

 

l  Insula Sacalin, din apropiere, care cuprinde o colonie mare de pelicani

l  rezervația integrală Sacalin-Zatoane, o succesiune de grinduri cu lacuri izolate, zone mlăștinoase, ape fluviale și salmastre, bălți nisipoase, traversate de dune paralele și stuf

l  lacurile Zatoane, care sunt locuri de pasaj, de popas și de clocit pentru lebede, stârcii albi, roșii și galbeni, țigănuși, lopătari

l  canalul Erenciuc, unde se află singura rezervaţie de arin negru din Europa

l  rezervaţia Melea, aflată la mică distanţă de Sfântu Gheorghe, este loc de cuibărit sau de migraţie pentru coloniile de pelicani, lebede şi cormorani

l  Festivalul de Film Anonimul

l  farul nou

 

Particularități:

 

l  singura comună din Delta Dunării unde se pot vedea cu ochiul liber atât Dunărea cât și Marea Neagră, vărsarea Dunării în mare fiind o priveliște fascinantă, cu o plajă pe o întindere impresionantă și cu cel mai fin nisip cochilifer

l  una dintre ultimele plaje sălbatice din România, care adăposteşte bovinele sătenilor venite să se adape, precum şi o populatie de câteva zeci de cai sălbatici

l  o mare diversitate de specii de păsări care populează zona din jurul satului Sfântu Gheorghe: pelicani, pescăruşi, egrete, cormorani sau albatroşi

l  o populaţie semnificativă de rațe sălbatice