Patrimoniul natural si cultural

Din punct de vedere al resurselor culturale, zona FLAG Delta Dunarii înglobează un patrimoniu cultural de interes naţional si european foarte bogat. Resursele cultural – istorice ale zonei se află însă într-o stare avansată de degradare, deoarece lucrările de consolidare şi punere în valoare se desfășoară cu întârziere, apar construcții noi, moderne, fără nici o legătură cu liniile specificului local, pentru că nu există interes față de valorificarea durabilă a tradițiilor folclorice. Totodată, numărul mare de evenimente culturale locale ar putea crește semnificativ interesul turiștilor față de comunitățile rurale din Deltă, practici de mult pierdute în alte zone ale lumii. Mai mult, organizarea temeinică a evenimentelor care au loc în extrasezon poate spori durata vizitelor. De asemenea, valorizarea acestor evenimente locale poate susține turismul de lungă durată, agroturismul, stabilirea unor pachete turistice complexe care să prezinte potențialilor vizitatori și alte particularități ale Deltei Dunării, particularități complementare unicitătii patrimoniului natural, contribuind totodată la dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane.

Patrimoniul natural si cultural