Comunități din proiect

Pentru dezvoltarea zonei Deltei Dunării, dar și în sprijinul ecoturismului, este necesară identificarea și valorificarea localităților care pot reprezenta puncte de atracție turistică pentru vizitatori, fie prin elemente care aparțin de patrimoniul natural sau cel cultural, fie prin activități, obiceiuri și tradiții locale. Tot pentru dezvoltare este esențială introducerea acestor locuri în circuitul ecoturistic internațional. Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre localitățile cu potențial mare de creștere ca destinații ecoturistice.