Conferința din Murighiol, Tulcea

Una dintre conferințele Campaniei de conștientizare a pescarilor din teritoriul FLAG Delta și a familiilor acestora asupra importanței dezvoltării unor alternative ocupaționale prietenoase cu mediul și cu tradițiile a avut loc în data de 24 noiembrie 2015 în Murighiol. Ivan Patzaichin și Teodor Frolu, din Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23, au stat de vorbă cu pescarii și familiile lor cu privire la modalitățile alternative de câștigare a traiului în regiunea Deltei Dunării, variante prietenoase și atente cu patrimonul natural și ultural. În cadrul aceleiași conferințe, participanții au vizionat un scurt-metraj care atinge subiectul dezbătut și exemplifică o serie de ocupații care ar putea ajuta localnicii să ducă o viață bună, fără a degrada natura sau elementele care fac parte din folclorul local.